תרומה לקהילה
תרומה לקהילה
יום פעילות מים בביה"ס "יובלים" לתלמידים המתמודדים עם שיתוק מוחין.
יום של פתיחת הלב והנשמה, יום של חוויה ונתינה
באים כולם וזוכים לתת ולחבר את כולם באהבה גדולה

למידע נוסף